BLIJF OP DE HOOGTE

de meest actuele informatie krijg je via Facebook en Twitter

OPZET

TOERNOOI INFORMATIE

PARTNERS

PARTNERS

Het protocol (zie download hier) is leidend.

 

REGELS

Er zal gespeeld worden volgens de huidige WPA-regels.

 

SPEELMATERIAAL

Er wordt gespeeld met Aramith ballen op Brunswick tafels met Iwan Simonis 860 laken, kleur blauw.

 

BREAKREGELS

- Alternate break bij 8-ball, 9-ball en 10-ball.

- Bij het racken zal gebruik worden gemaakt van magic racks bij 8-ball, 9-ball en 10-ball.

- Breakregels bij 9-ball: er wordt gespeeld met de 1-ball op de spot en zonder de driepuntsregel. Dit is dus gewijzigd t.o.v. vorig jaar, naar aanleiding van wijzigingen in het WPA-reglement.

 

 

INSPEELTIJD

Beide spelers hebben recht op maximaal 1 rack om in te spelen, mits zij tijdig bij de speeltafel aanwezig zijn. De spelers worden verondersteld ten minste 15 minuten vóór de geplande starttijd van de wedstrijd in het lokaal aanwezig te zijn en dienen zich na de oproep van de wedstrijdleiding direct bij de speeltafel te melden. Bij het niet voldoen hieraan kan de wedstrijdleiding besluiten een sanctie op te leggen van in eerste instantie verlies van een rack en bij herhaling verlies van de wedstrijd.

 

ANTI-DOPING CONTROLE

Er zal tijdens het NK op doping getest kunnen worden.

 

RACELENGTES

TIME-OUT

Een speler heeft tijdens de wedstrijd recht op 1 time-out van maximaal 5 minuten. Een speler kan alleen een time-out tijdens het racken, waarbij dezelfde speler hierna gaat breaken. Een speler kan dus geen time-out genomen worden b.v. als de tegenstander bij 14.1 bezig is met zijn of haar run. De tegenstander is tijdens de time-out verplicht in zijn stoel plaats te nemen, tenzij hij/zij zelf ook een time-out neemt.

 

Er is een time-out straf in de volgende gevallen: roken, nuttigen van alcohol, te laat terugkomen van de time-out, meer dan 1 time-out nemen, een time-out nemen op een niet-toegestaan moment (dus niet tijdens het racken) en spelen / oefenen tijdens de time-out. Er wordt in dit geval een standaard-straf uitgedeeld, zie hieronder.

 

DRESSCODE

Zie voor de dresscode het Protocol.

 

SHOT-CLOCK

De racelengtes zijn voor het gehele NK vastgelegd. Indien de wedstrijdleiding van mening is dat de tijdige doorstroom van het toernooi in het geding is, kan worden besloten om met shot-clock te gaan spelen. Met de shot-clock heeft de speler 35 seconden per shot met een waarschuwing na 25 seconden, met uitzondering van het shot na de break: hiervoor heeft de speler 60 seconden. Bij 14.1 geldt het shot na het terugkeren van de 14 reeds gepotte ballen als breakshot. Per rack mogen beide spelers 1 extension inzetten van 25 seconden. De shot-clock start zodra alle ballen stilliggen (zowel rollend als spinnend). De shot clock eindigt zodra de pomerans de bal heeft geraakt met de intentie een stoot uit te voeren, of zodra de tijd voor het shot is verstreken. In het laatste geval is er sprake van een reguliere foul.

 

MOBIELE TELEFOONS

Spelers mogen tijdens de wedstrijd géén gebruik maken van een mobiele telefoon, hetzij tijdens het spel als ook tijdens een time-out. Mobiele telefoons moeten uitgeschakeld zijn of het geluid moet gedeactiveerd zijn. De telefoon mag niet op tafel liggen of zichtbaar zijn. Mocht een speler na een eerste waarschuwing alsnog in overtreding zijn, zijn de regels van “Unsportsmanlike conduct” van toepassing. Er gelden standaardstraffen voor overtredingen op het gebied van mobiele telefonie, zie hieronder.

 

PRIJZEN EN NK/EK-KLASSEMENT

Het volgende is er te verdienen bij het NK Pool 2017 en NK Pool Dames 2017:

- Beker voor de Nummer 1 bij elke NK-discipline, bij zowel het NK Pool als NK Pool Dames.

- Medailles voor de Nummer 1, 2 en 3 bij elke NK-discipline, bij zowel het NK Pool als NK Pool Dames.

- Bij het NK Pool 2017: 3 all-round deelnamebewijzen met vergoeding voor hotel en inschrijving voor het EK Heren 2018 (ter waarde van circa 1.500 euro per all-round deelnamebewijs);

- Bij het NK Pool Dames 2017: 2 deelnamebewijzen en een gedeeltelijke financiële tegemoetkoming voor het EK Dames 2018 (ter waarde van circa 1.000 euro per all-round deelnamebewijs).

- Alle spelers van het NK Pool 2017 verdienen punten voor de Pool Ranking Nederland. Elke NK-discipline telt als TOP-toernooi mee voor de ranking (elke hoofdronde als B-toernooi).

 

Beide EK-toernooien vinden plaats in Nederland. Er worden twee klassementen opgemaakt: één voor het EK Heren en één voor het EK Dames. Beide klassementen worden opgemaakt aan de hand van de behaalde resultaten per discipline. De beste 3 van het eindklassement Heren en beste 2 van het eindklassement Dames verdienen een deelnamebewijs voor alle 4 de disciplines op het EK, met dien verstande dat de 3 beste resultaten meetellen en de speler/speelster de Nederlandse nationaliteit bezit. De puntentoekenning voor alle klassement zijn gebaseerd op de punten van het TOP-toernooi, zie www.knbbpoolranking.nl.

 

Als een speler bij de beste 3 van het eindklassement Heren al een EK-spot heeft verdiend via de Pool Ranking Nederland, dan wordt de vrijgekomen deelnamespot vastgesteld door de Technische Commissie Topsport aan de hand van het gestelde in het Selectie- en Uitzendbeleid van de KNBB Sectie Pool.

 

Eventuele verdere deelnamespots voor het EK Heren en Dames worden vastgesteld door de Technische Commissie Topsport aan de hand van het gestelde in het Selectie- en Uitzendbeleid van de KNBB Sectie Pool.

 

STANDAARD-STRAFFEN

De volgende standaard-straffen zijn van toepassing:

 

- 8-ball, 9-ball en 10-ball: verlies van 1 rack; de speler die aan tafel was, blijft aan tafel;

- 14.1-continuous: 15 punten worden toegekend aan de tegenstander, die de keuze krijgt of het spel verder gaat waar het gebleven was of de overtredende speler moet beginnen met een nieuwe openingsstoot.

 

Een tweede overtreding resulteert in verlies van de wedstrijd.

 

In het geval er zwaardere / meerdere overtredingen worden begaan door een speler, dan is de wedstrijdleiding gerechtigd om additionele sancties op te leggen. Diskwalificatie van de speler bij de NK-discipline of  zelfs voor het gehele NK behoort hierbij tot de mogelijkheden.

 

VRAGEN EN OPMERKINGEN

Alle vragen en opmerkingen kunnen gemeld worden via: https://knbb.freshdesk.com/support/tickets/new.

Er wordt gestreefd om binnen 24 uur, uiterlijk binnen 48 uur, te reageren op elke melding.